Saving

[  Tasarruf ]

 

Some countries, like China and Japan, save more than they need to fund investment spending, sending their surplus saving abroad

Çin ve Japonya gibi bazı ülkeler, yatırım harcamalarını finanse etmek için gerekli olandan daha fazla tasarrufa sahip ve bu fazla tasarrufları yurt dışına gönderiyorlar.

İngilizce Kaynak : FED

Bloody Sunday

[ Kanlı Pazar ]

 

In 1972, at the age of 21, he was second-in-command of the IRA ,at the time of Bloody Sunday, when 14  protesters were killed  by soldiers :

1972 yılında askerler tarafından 14 protestocunun öldürüldüğü Kanlı Pazar‘da 21 yaşında ve IRA’nın ikinci komutanıydı.

İngilizce Kaynak : BBC