Balance Sheet

[ Bilanço ]

 

If yields jump excessively, financial conditions would worsen more than anticipated, or economic activity would slow, then the Fed would step back from balance sheet normalization :

Eğer tahvil faizleri aşırı bir şekilde artarsa, finansal koşullar beklenenden çok daha kötü olabilir, veya ekonomik aktivite yavaşlayabilir, sonrasında FED bilanço normalizasyonundan çok geri noktalara düşebilir.

İngilizce Kaynak : Bloomberg

Nimbly : Çabucak | Hawkish : Şahin gibi | Silly : Budalaca