Grandee

[ Asilzade ]

 

Grandeekelimesinin kökeni ortaçağ ispanya ve portekiz’ine dayanır. Yüksek seviyede zengin ve varlıklı kişiler bu isimle anılırmış. Kral veya kraliçenin yanında şapka giyebilir ve doğrudan kral ve kraliçeye mektaup yazabilirlermiş. Günümüzde bu kelime asil ve soylu (zengin) insanları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Grandee : Asilzade

Nobility: Soyluluk

 

Print Friendly, PDF & Email